Suluk Thariqah Asy-Syadzily

Suluk Thariqah Asy-Syadzily

Selasa, 23 November 2010

Kalam Hikmah Ibnu Athaillah [3]

KALAM HIKAM 3 :

ANTARA KEPUTUSAN YANG KUAT DENGAN QADHA' DAN QADHAR ILAHI


Dalam Kalam Hikmah yang ke3 ini, Al-Imam Ibnu Athaillah Askandary sebagai berikut:

Keputusan-keputusan yang kencang (kuat)
tidak dapat memecahkan pagar-pagar Ilahi."

Sebelum mendalami pengertian kalam di atas, perlu diketahui dahulu pengertian "Qadha dan Qadar". Menurut Mazhab Al-Asy'ary atau Al-Asy'ariyah :

a) Al-Qadha'

"Kehendak Allah SWT pada zaman azal (zaman yang tidak diketahui permulaannya) pada segala sesuatu menurut keadaannya pada waktu adanya. Dan dia termasuk sifat-sifat Dzat di sisi mereka"

Allah telah menentukan keadaan setiap seseorang sejak dari azali lagi, dan berkendak Allah akan keadaan seseorang itu merupakan sifat Dzat Allah SWT.

b) Al-Qadar

"Penciptaan Allah SWT akan segala sesuatu menurut ukuran yang telah ditentukan dan rupa yang telah ditentukan pula sebagaimana yang telah dikendaki olehNya"

Tuhan menjadikan sesuatu menurut apa yang telah dikendaki sejak azali. Maka Al-Qadar adalah sifat perbuatan Allah (Min Shifaatil Af'aal) Al-Qadar adalah baharu (hadis).

Menurut Mazhab Al-Maturidy, Al-Qadha' ialah : "Allah menjadikan segala sesuatu serta menambah kekukuhan dan kebagusan pada yang dijadikan. Maka Al-Qadha' merupakan sifat perbuatan Allah menurut para ulama Mazhab ini."

Contohnya Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi dan lain-lain dengan begitu indah, bagus, kukuh, teratur dengan sifat-sifat yang sempurna. Ini menunjukkan sifat keagungan Allah.

Maksudnya,bahawa Al-Qadar ialah ilmu Allah, artinya pengetahuan Allah yang tidak ada permulaan tentang sifat-sifat makhluk berupa ketentuan-ketentuan yang terdapat pada makhluk-makhluk itu, di mana akan diciptakan oleh Allah SWT. Umpamanya keadaan kita sekarang baik hidup dan kehidupan, ataupun mati dan sebagainya, sudah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah yang telah diketahui olehNya pada masa azal, yakni pada masa yang tidak ada permulaan padaNya.

Jadi Al-Qadar ini bertalian dengan ilmu Alah yang merupakan salah satu sifat dari sifat-sifatNya, sedangkan ilmu Allah merupakan sebahagian dari sifat-sifat Dzat Allah yang wajib ke atas Allah.

Meskipun kita beriman dengan qadar dan qadhaNya, tetapi kita tidak boleh menjadikan qadar dan qadhaNya sebagai alasan sebelum mengerjakan sesuatu demi untuk sampai kepadanya.

Maksudnya disini, umpama seseorang berniat untuk mencuri, sebelum ia mengerjakan perbuatan itu dia berkata Allah telah menetapkan qadar dan qadha untuk dia mencuri.
Ini adalah tidak boleh kerana perbuatan itu belum pun terjadi dan dia pun tidak pasti adakah akan terjadi.

Menurut Hadith Sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Pada suatu kali di zaman dahulu kala bertemua roh Nabi Adam dan roh Nabi Musa, maka berkatalah Nabi Musa kepada Nabi Adam : "Tuan adalah bapa manusia dimana kerana tuanlah maka keluar anak cucu tuan dari syurga, kerana disebabkan tuan memakan buah kayu terlarang"

Berkata Nabi Adam: "Hai Musa, Engkau telah terpilih oleh tuhan bercakap-cakap denganNya dan Tuhan telah berikan kepada engkau kitab Taurat. kenapa engkau cela saya atas satu pekerjaan padahal Allah SWT telah mentadbirkan hal keadaan itu atas saya sebelum Tuhan menjadikan saya pada zaman 40,000 tahun sebelumnya."

Berkata Nabi Muhammad SAW : "Maka dengan alasan Adam demikian, Nabi Adam telah mengalahkan Nabi Musa tentang persoalan ini"

Kita boleh mengambil kesimpulan bahawa kita harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT atas kita dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana kuat keinginan kita atau maksud yang terkandung di dalam hati kita dengan dorongan amal ibadat-ibadat yang kita kerjakan, namun tidak akan dapat memecahkan pagar-pagar ketentuan (qadar) Allah SWT.

Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 102, yang bermaksud:

"Mereka tidak dapat menghilangkan bahaya dari siapa pun
Terkecuali dengan izin Allah Subhana Wa Ta'Ala"

Dengan ini setiap manusia perlu berikhtiar dan berusaha tetapi jangan lupa tawakkal dan menyerah kepada Allah, agar Dia menentukan dengan ketentuan-ketentuan yang baik buat kita, duniawi dan ukhrawi kita.

Mudah-mudahan ada manafaatnya bagi kita dari penerangan Kalam Hikmah ini, sebagai salah satu pedoman hidup kita di dunia yang bfana ini. Amin.Referensi Pustaka :

[1] Kitab Syarhum Hikam, Syaikh Ibnu 'Atha'illah Al-Assakandari
[2] Senarai http://seharumjannah.blogspot.com


Kalam Hikmah Ibnu Athaillah [2]

KALAM HIKMAH 2 :

KETENTUAN ALLAH DAN PENGHIDUPAN MANUSIA


Kehendak anda kepada tajrid disamping Allah Subhana Wa Ta'Ala
mendirikan (meletakkan) anda didalam asbaab
adalah merupakan syahwat yang tidak nampak dilihat.

Kehendak anda kepada asbab disamping Allah Subhana Wa Ta'Ala
mendirikan anda didalam tajrid
berarti turun dari himmah Yang Maha Tinggi.


Pengertian Kalam Hikmah diatas sebagai berikut :

Perkataan Al-Asbaab(causes), maksudnya ialah : "Sesuatu yang sampai dengannya kepada maksud yang dicapai di dalam dunia". Yakni segala sesuatu dimana dengannya kita boleh sampai untuk maksud-maksud yang diperlukan di dalam kehidupan duniawi. Misalnya mencari rezeki yang halal atau bekerja dalam sifat yang diridhai Allah SWT.

Perkataan At-Tajrid ialah melepaskan diri dari Al-Asbaab (causes).

Manusia dalam penghidupan terbahagi kepada dua macam, yakni :

1. Manusia yang ditentukan Allah dalam status Al-Asbaab

Manusia dalam status ini untuk menghasilkan penghidupannya dalam dunia adalah dengan jalan bekerja. Manusia distatus ini perlu bekerja untuk hidup. Bekerja dengan perkerjaan yang Allah redhai. Jika tidak bekerja,ia tidak boleh menjalani kehidupan dengan sewajarnya. Apabila kehidupan selamat, tenteram dengan pekerjaan yang dilakukan ini, menurut akhlak ilmu tasawuf, dia tidak boleh meninggalkan pekerjaan tersebut untuk berpindah kepada status yang lain, yakni meninggalkan pekerjaan yang sudah berkat itu kerana tujuan semata-mata melaksanakan ibadat kepada Allah SWT.

Dengan maksud yang mudah difahami "Orang ini telah berkerja dengan pekejaan yang Allah redha , kemudian dia berhenti dari bekerja untuk melakukan ibadat sahaja seperti mahu beriktikaf di masjid dengan berhenti berniaga". Bila dia meninggalkan pekerjaan dan beribadat sahaja tanpa menghiraukan penghidupan, menurut akhlak ilmu tasawuf, terdapat syahwat yang tersembunyi di dalam dirinya. Disebut dengan " syahwat " kerana tidak mau menuruti atau tidak mahu sejalan dengan dengan kehendak Allah. Sedangkan Allah berkehendak pada kemaslahatan setiap manusia itu dalam hidup dan kehidupannya agar bekerja, beramal dan berusaha.

Arti " tersembunyi " yakni syahwat itu disebut dengan syahwat yang tersembunyi (the closed desire), ialah bercita-cita besar untuk menghampirkan diri semata-mata kepada Allah untuk kebahagiaan ukhrawi tetapi kehidupan duniawi menjadi kucar-kacir dan menyusahkan orang (kerana berhenti bekerja). Bercita-cita begini pada dasarnya baik, tetapi pada hakikatnya sudah menyimpang dari ketentuan Allah.

2. Manusia yang ditentukan Allah dalam status Tajrid

Manusia dalam tingkatan status ini sudah tinggi nilainya pada sisi Allah. Penghidupannya telah dipermudahkan oleh Allah, sehingga ia tidak sulit lagi dalam hidup dan kehidupan. Dia tidak perlu lagi bekerja dan berusaha mencari rezeki, tetapi rezekilah yang datang kepadanya.

Terdapat dua gambaran manusia yang berada distatus ini.

(a) Manusia ini bekerja dan berusaha tetapi seolah-olah dia bekerja sebagai iseng-iseng belaka, kerana hatinya tertuju selalu bagaimana ia dapat melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dan bagaimana ia selalu taqwa kepada Allah SWT. Maka manusia semacam ini meskipun ia beramal dan bekerja, tetapi tidak memberatkan otaknya, bahkan Allah memudahkan rezekinya dan memberikan keberkatan pada usahanya yang tidak terkiranya sama sekali.

Lihat Surah At-Thalaq: Ayat 2 - 3

Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah,maka Allah akan memberikan jalan keluar (dari kesulitan-kesulitan) untuk orang itu. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari (sumber-sumber) yang tidak pernah difikirkan. Dan barang siapa yang tawakkal kepada Allah,maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Tuhan itu melaksanakan kehendakkanya. Sungguh Tuhan itu melaksanakan kehendakNya. Sesungguhnya Allah telah menqadarkan bagi tiap-tiap sesuatu.

(b) Ada manusia yang ssama sekali tidak bekerja dan berusaha, selain hanya beribadat saja kepada Allah Yang Maha Esa. Beribadat ini ad macam-macam sifatnya. Contohnya Tuan Guru yang mengajar di pondok-pondok. Mereka mengajar tanpa memungut upah tetapi mendidik dan membimbing manusia kepada ajaran-ajaran agama. Mereka tidak bekerja hanya menuntun manusia kepada kebaikkan sahaja. Mereka tidak bertani, berniaga atau bersawah, tetapi rezeki mereka sentiasa ada. Mereka juga tidak memiliki harta. Segala rezeki datang kepada mereka, dihantar oleh petani, atau nelayan atau pedagang atau sesiapa saja mengikut tempat dimana tuan guru itu tinggal.

Hamba-hamba Allah yang telah diangkat martabatnya oleh Allah ke maam tajrid seperti di bahagian dua di atas, maka akhlak tasawuf menganjurkan kepadanya supaya jangan turun ke maqam Al-Asbaab. Jika ia turun ke makam asbaab bererti ia menurunkan nilai dirinya dari himmah(tekad) yang bermutu tinggi. Maksudnya ia jangan turun untuk bekerja dan berusaha seperti orang-orang biasa, kerana jika ia turun ke tingkat ini, maka ibadatnya akan terganggu, keberkahan yang telah diberikan Allah kepadanya akan dicabut Allah SWT.

Maka tiap-tiap status yang telah ditentukan oleh Allah kepada manusia mesti diterima dengan redha dan ikhlas. Meskipun maqam-maqam antara kita sesama manusia berlainan, kita tidak boleh cuba-cuba memindahkan diri dari satu maqam ke maqam yang lain. Samada ke maqam yang lebih tinggi atau ke maqam yang lebih rendah, seperti dari asbaab ke tajrid atau tajrid ke asbaab kecuali Allah yang memindahkan. Seperti Allah tidak lagi memberkati kita pada satu-satu maqam hingga kita harus berpindah daripadanya.

Contoh, pekerjaan yang dilakukan sehari-hari tidak lagi menguntungkan baik pada dunia atau pada agama, namun dia tetap berkewajiban membereskan duniawi dan ukhrawi sebagaimana sepatutnya. Dengan itu telah ada keinginan Allah untuk memindahkan maqam orang tersebut.

Apabila kita berada pada hidup dankehidupan, selalulah berpegang kepada Allah, bertawakkal, menyerahkan diri dan tidak melupakanNya. Maka Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang akan menuntun kita ke jalan yang benar.

Seperti surah Ali Imran, ayat 101:

Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya orang itu telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus (benar)

Ambillah manafaat daripada kata-kata hikmah di atas, moga-moga Allah selalu menuntun kita kepada jalan yang benar dan lurus.


Referensi Pustaka :
[1] Kitab Syarhum Hikmah Syaikh Ibnu 'Atha'illah Al-Assakandari
[2] Senarai dari http://seharumjannah.blogspot.com

Kalam Hikmah Ibnu Athaillah [1]


KALAM HIKMAH 1 : 

AKIBAT BERPEGANG PADA AMAL

"Sebagian tanda berpegang (manusia) atas amal, 
ialah kurang harapannya kepada Allah 
ketika terjadi kesalahan-kesalahan."

[Kalam Hikmah pertama Imam Ibnu Athaillah Askandary]

Pengertian Kalam Hikmah ini sebagai berikut :

Manusia sebagai makhluk Allah SWT ada 3 peringkat.

1. Tingkatan Al-'Ibaad.

Melakukan ibadah kepada Allah(melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang) kerana mengharapkan balasan syurga dan berbahagia di dalamnya serta terlepas dari siksaan api neraka. Memohon kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dan diselamatan dari berbagai mala petaka baik d idunia dan di akhirat.

2. Tingkatan Al-Muridin.

Melakukan ibadah dengan maksud untuk bagaimana sampai kepadanya Allah, bagaimana agar terbuka segala sesuatu yang menutup hati mereka, semoga hati mereka dilimpahi rahsia-rahsia halus dan yang baik-baik oleh Allah SWT.

3. Tingkatan Al-'Aarifin.

Meskipun hamba-hamba Allah diperingkat ini melakukan banyak ibadah, tetapi mereka tidak melakukan ibadah bertujuan seperti kedua-dua di atas. Tidak terbayang di dalam hati mereka bahawa mereka itu beramal, tetapi hati mereka hanya tertuju bahawa Allah SWT yang berbuat segala sesuatu pada hakikatnya. Mereka tenggelam dalam lautan redha qadar Ilahi dan mereka bergantung pada tali qadha' yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Maksud berada ditingkatan pertama ialah apabila seseorang hamba itu melakukan maksiat dalam arti yang luas, seperti tidak menjalankan perintah Allah SWT, maka mengakibatkan kurang harapnya kepada Allah. Dan bila ia beramal, harapannya kepada Allah kuat dan bertamabah jika amalnya bertambah. Tetapi bila amalnya berkurang, harapnya kepada Allah juga akan menurun dan berkurang.

Berada di tingkatan Al-Muridin, jika melakukan amal ibadah,hati merasa gembira. Kerana itu maka ibadahnya yang menjadi sebab menyampaikan harapan-harapannya. Akan tetapi apabila ibadahnya berkurang, maka akan berkurang pula harapannya kepada Allah SWT. Inilah akibat apabila kita berpegang pada amal, tetapi tidak berpegang kepada Allah.

Adapun, berada di tingkatan Al-'Aarifin, tingkatan yang mulia disisi Allah SWT, kita akan fana dan tenggelam di dalam qadar dan qadha' Allah. Hati hanya mengharap keridhaanNya dan takut padaNya. Tidak bertambah harapan kita kepada Allah dengan amal yang kita lakukan dan tidak berkurang taqwa kita kepadaNya disebabkan kesalahan yang dilakukan. Untuk sampai ketingkatan ini hanyalah dengan jalan "Mujaahadah" yakni harus memerangi hawa nafsu dengan latihan-latihan ilmu tasawuf dan mesti sentiasa mengingati Allah dalam apa jua gerak geri kita.

"Amalan berzikir perlu supaya hati tidak terpisah dengan Allah" 


Referensi Pustaka :

[1] kitab Syarhum Hikam, Syaikh Ibnu 'Atha'illah Al Assakandari
[2] Senarai dari http://seharumjannah.blogspot.com

Perdebatan Syaikh Ibnu Athaillah Vs Ibn Taymiyah


PERDEBATAN BERETIKA TENTANG TASAWUF

Dialog Ibn Athaillah Al Sakandari (w.709 H) dengan Ibn Taymiyah (w. 728 H). Diterjemahkan dari On Tasawuf Ibn Atha’illah Al-Sakandari: “The Debate with Ibn Taymiyah Ditranslasi dari buku karya Syaikh Muhammad Hisyam Kabbani’s The repudiation of “Salafi” Innovations (Kazi, 1996)Bismillahi ar rahmani ar rahiim

Abu Fadl Ibn Athaillah Al Sakandari (wafat 709), salah seorang imam sufi terkemuka yang juga dikenal sebagai seorang muhaddits, muballigh sekaligus ahli fiqih Maliki, adalah penulsi karya-karya berikut: Al Hikam, Miftah ul Falah, Al Qasdul al Mujarrad fi Makrifat al ism al-Mufrad, Taj al-Arus al-Hawi li tadhhib al-nufus, Unwan al-Taufiq fi al Adad al-Thariq, sebuah biografi: Al-Lataif fi manaqib Abi al Abbas al Mursi wa sayykhihi Abi al Hasan, dan lain-lain. Beliau adalah murid Abu al Abbas Al-Musrsi (wafat 686) dan generasi penerus kedua dari pendiri tarekat Sadziliyah: Imam Abu Al Hasan Al Sadzili.

Ibn Athaillah adalah salah seorang yang membantah Ibn Taymiyah atas serangannya yang berlebihan terhadap kaum sufi yang tidak sefaham dengannya. Ibn Athaillah tak pernah menyebut Ibn Taymiyah dalam setiap karyanya, namun jelaslah bahwa yang disinggungnya adalah Ibn Taymiyah saat ia mengatakan dalam Lataif: sebagai “cendekiawan ilmu lahiriyah”. 

Satu Halaman berikut ini merupakan terjemahan Inggris pertama atas dialog bersejarah antara kedua tokoh tersebut.

Naskah Dialog :

Dari Usul al-Wusul karya Muhammad Zaki Ibrahim Ibn Katsir, Ibn Al Athir, dan penulis biografi serta kamus biografi, kami memperoleh naskah dialog bersejarah yang otentik. Naskah tersebut memberikan ilham tentang etika berdebat di antara kaum terpelajar. Di samping itu, ia juga merekam kontroversi antara pribadi yang bepengaruh dalam tsawuf: Syaikh Ahmad Ibn Athaillah Al Sakandari, dan tokoh yang tak kalah pentingnya dalam gerakan “Salafi”: Syaikh Ahmad Ibn Abd Al Halim Ibn Taymiyah selama era Mamluk di Mesir yang berada dibawah pemerintahan Sulthan Muhammad Ibn Qalawun (Al Malik Al Nasir).

Kesaksian Ibn Taymiyah kepada Ibn Athaillah

Ibn Taymiyah ditahan di Alexandria. Ketika sultan memberikan ampunan, ia kembali ke Kairo. Menjelang malam, ia menuju masjid Al Ahzar untuk sholat maghrib yang diimami Syaikh ibn Athaillah. Selepas shalat, Ibn Athailah terkejut menemukan Ibn Taymiyah sedang berdoa dibelakangnya. Dengan senyuman, sang syaikh sufi menyambut ramah kedatangan Ibn Taymiyah di Kairo seraya berkata: Assalamualaykum, selanjutnya ia memulai pembicaraan dengan tamu cendekianya ini.

IBN ATHAILLAH: 
“Biasanya saya sholat di masjid Imam Husein dan sholat Isya di sini. Tapi lihatlah bagaimana ketentuan Allah berlaku! Allah menakdirkan sayalah orang pertama yang harus menyambut anda (setelah kepulangan anda ke Kairo). Ungkapkanlah kepadaku wahai faqih, apakah anda menyalahkanku atas apa yang telah terjadi?”

IBN TAYMIYAH: 
“Aku tahu, anda tidak bermaksud buruk terhadapku, tapi perbedaan pandangan diantara kita tetap ada. Sejak hari ini, dalam kasus apapun, aku tidak mempersalahkan dan membebaskan dari kesalahan, siapapun yang berbuat buruk terhadapku”

IBN ATHAILLAH: 
Apa yang anda ketahui tentang aku, syaikh Ibn Taymiyah?

IBN TAYMIYAH: 
Aku tahu anda adalah seorang yg saleh, berpengetahuan luas, dan senantiasa berbicara benar dan tulus. Aku bersumpah tidak ada orang selain anda, baik di Mesir maupun Syria yang lebih mencintai Allah ataupun mampu meniadakan diri di (hadapan) Allah atau lebih patuh atas perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Tapi bagaimanapun juga kita memiliki perbedaan pandangan. Apa yang anda ketahui tentang saya? Apakah anda atau saya sesat dengan menolak kebenaran (praktik) meminta bantuan seseorang untuk memohon pertolongan Allah (istighatsah)?

IBN ATHAILLAH: 
Tentu saja, rekanku, anda tahu bahwa istighatsah atau memohon pertolongan sama dengan tawasul atau mengambil wasilah (perantara) dan meminta syafaat; dan bahwa Rasulullah saw, adalah seorang yang kita harapkan bantuannya karena beliaulah perantara kita dan yang syafaatnya kita harapkan.

IBN TAYMIYAH: 
Mengenai hal ini saya berpegang pada sunnah rasul yang ditetapkan dalam syariat. Dalam hadits berbunyi sebagai: Aku telah dianugerahkan kekuatan syafaat. Dalam ayat al Qur’an juga disebutkan: “Mudah-mudahan Allah akan menaikkan kamu (wahai Nabi) ke tempat yang terpuji (Q.S Al Isra : 79). Yang dimaksud dengan tempat terpuji adalah syafaat. Lebih jauh lagi, saat ibunda khalifah Ali ra wafat, Rasulullah berdoa pada Allah di kuburnya: “Ya Allah Yang Maha Hidup dan Tak pernah mati, Yang Menghidupkan dan Mematikan, ampuni dosa-dosa ibunda saya Fatimah binti Asad, lapangkan kubur yang akan dimasukinya dengan syafaatku, utusanMu, dan para nabi sebelumku. Karena Engkaulah Yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun”.

Inilah syafaat yang dimiliki rasulullah saw. Sementara mencari pertolongan dari selain Allah, merupakan suatu bentuk kemusyrikan; Rasulullah saw sendiri melarang sepupunya, Abdullah bin Abbas, memohon pertolongan dari selain Allah.

IBN ATHAILLAH: 
Semoga Allah mengaruniakanmu keberhasilan, wahai faqih! Maksud dari saran Rasulullah saw kepada sepupunya Ibn Abbas, adalah agar ia mendekatkan diri kepada Allah tidak melalui kekerabatannya dengan rasul melainkan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan mengenai pemahaman anda tentang istighosah sebagai mencari bantuan kepada selain Allah, yang termasuk perbuatan musyrik, saya ingin bertanya kepada anda,” Adakah muslim yang beriman pada Allah dan rasulNya yang berpendapat ada selain Allah yang memiliki kekuasaaan atas segala kejadian dan mampu menjalankan apa yang telah ditetapkanNya berkenaan dengan dirinya sendiri?”

” Adakah mukmin sejati yang meyakini ada yang dapat memberikan pahala atas kebaikan dan menghukum atas perbuatan buruk, selain dari Allah? Disamping itu, seharusnya kita sadar bahwa ada berbagai ekspresi yang tak bisa dimaknai sebatas harfiah belaka. Ini bukan saja dikhawatirkan akan membawa kepada kemusyrikan, tapi juga untuk mencegah sarana kemusyrikan. Sebab, siapapun yang meminta pertolongan Rasul berarti mengharapkan anugerah syafaat yang dimiliknya dari Allah, sebagaimana jika anda mengatakan: “Makanan ini memuaskan seleraku”. Apakah dengan demikian makanan itu sendiri yang memuaskan selera anda? Ataukah disebabkan Allah yang memberikan kepuasan melalui makanan?

Sedangkan pernyataan anda bahwa Allah melarang muslim untuk mendatangi seseorang selain DiriNya guna mendapat pertolongan, pernahkah anda melihat seorang muslim memohon pertolongan kepada selain Allah? Ayat Al quran yang anda rujuk, berkenaan dengan kaum musyrikin dan mereka yang memohon pada dewa dan berpaling dari Allah. Sedangkan satu-satunya jalan bagi kaum muslim yang meminta pertolongan rasul adalah dalam rangaka bertawasul atau mengambil perantara, atas keutamaan (hak) rasul yang diterimanya dari Allah (bihaqqihi inda Allah) dan tashaffu atau memohon bantuan dengan syafaat yang telah Allah anugerahkan kepada rasulNya.

Sementara itu, jika anda berpendapat bahwa istighosah atau memohon pertolongan itu dilarang syariat karena mengarah pada kemusyrikan, maka kita seharusnya mengharamkan anggur karena dapat dijadikan minuman keras, dan mengebiri laki-laki yang tidak menikah untuk mencegah zina.

(Kedua syaikh tertawa atas komentar terakhir ini).

Lalu IBN ATHAILLAH melanjutkan: 
“Saya kenal betul dengan segala inklusifitas dan gambaran mengenai sekolah fiqih yang didirikan oleh syaikh anda, Imam Ahmad, dan saya tahu betapa luasnya teori fiqih serta mendalamnya “prinsip-prinsip agar terhindar dari godaan syaitan” yang anda miliki, sebagaimana juga tanggung jawab moral yang anda pikul selaku seorang ahli fiqih.

Namun saya juga menyadari bahwa anda dituntut menelisik di balik kata-kata untuk menemukan makna yang seringkali terselubung dibalik kondisi harfiahnya. Bagi sufi, makna laksana ruh, sementara kata-kata adalah jasadnya. Anda harus menembus ke dalam jasad fisik ini untuk meraih hakikat yang mendalam. Kini anda telah memperoleh dasar bagi pernyataan anda terhadap karya Ibn Arabi, Fususul Hikam. Naskah tersebut telah dikotori oleh musuhnya bukan saja dengan kata-kata yang tak pernah diucapkannya, juga pernyataan-pernyataan yang tidak dimaksudkannya (memberikan contoh tokoh Islam).

Ketika syaikh al islam Al Izz ibn Abd Salam memahami apa yang sebenarnya diucapan dan dianalisa oleh Ibn Arabi, menangkap dan mengerti makna sebenarnya dibalik ungkapan simbolisnya, ia segera memohon ampun kepada Allah swt atas pendapatnya sebelumnya dan menokohkan Muhyiddin Ibn Arabi sebagai Imam Islam.

Sedangkan mengenai pernyataan al Syadzili yang memojokkan Ibn Arabi, perlu anda ketahui, ucapan tersebut tidak keluar dari mulutnya, melainkan dari salah seorang murid Sadziliyah. Lebih jauh lagi, pernyataan itu dikeluarkan saat para murid membicarakan sebagian pengikut Sadziliyah. Dengan demikian, pernyataan itu diambil dalam konteks yang tak pernah dimaksudkan oleh sang pembicaranya sendiri. “Apa pendapat anda mengenai khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib?”

IBN TAYMIYAH: 
Dalam salah satu haditsnya, rasul saw bersabda: “Saya adalah kota ilmu dan Ali lah pintunya”. Sayyidina Ali adalah merupakan seorang mujahid yang tak pernah keluar dari pertempuran kecuali dengan membawa kemenangan. Siapa lagi ulama atau fuqaha sesudahnya yang mampu berjuang demi Allah menggunakan lidah, pena dan pedang sekaligus? Dialah sahabat rasul yang paling sempurna-semoga Allah membalas kebaikannya. Ucapannya bagaikan cahaya lampu yang menerangi sepanjang hidupku setelah al quran dan sunnah. Duhai! Seseorang yang meski sedikit perbekalannya namun panjang perjuangannya.

IBN ATHAILLAH: Sekarang, apakah Imam Ali ra meminta agar orang-orang berpihak padanya dalam suatu faksi? Sementara faksi ini mengklaim bahwa malaikat jibril melakukan kesalahan dengan menyampaikan wahyu kepada Muhammad saw, bukannya kepada Ali! Atau pernahkah ia meminta mereka untuk menyatakan bahwa Allah menitis ke dalam tubuhnya dan sang imam menjadi tuhan? Ataukah ia tidak menentang dan memberantas mereka dengan memberikan fatwa (ketentuan hukum) bahwa mereka harus dibunuh dimanapun mereka ditemukan?

IBN TAYMIYAH: 
Berdasarkan fatwa ini saya memerangi mereka di pegunungan Syria selama lebih dari 10 tahun.

IBN ATHAILLAH: Dan Imam Ahmad- semoga Allah meridoinya-mempertanyakan perbuatan sebagian pengikutnya yang berpatroli, memecahkan tong-tong anggur (di toko-toko penganut kristen atau dimanapun mereka temukan), menumpahkan isinya di lantai, memukuli gadis para penyanyi, dan menyerang msayarakat di jalan.

Meskipun sang Imam tak memberikan fatwa bahwa mereka harus mengecam dan menghardik orang-orang tersebut. Konsekuensinya para pengikutnya ini dicambuk, dilempar ke penjara dan diarak di punggung keledai dengan menghadap ekornya. Apakah Imam Ahmad bertanggung jawab atas perbuatan buruk yang kini kembali dilakukan pengikut Hanbali, dengan dalih melarang benda atau hal-hal yang diharamkan?

Dengan demikian, Syaikh Muhyidin Ibn Arabi tidak bersalah atas pelanggaran yang dilakukan para pengikutnya yang melepaskan diri dari ketentuan hukum dan moral yang telah ditetapkan agama serta melakukan pebuatan yang dilarang agama. Apakah anda tidak memahami hal ini?

IBN TAYMIYAH: 
“Tapi bagaimana pendirian mereka di hadapan Allah? Di antara kalian, para sufi, ada yang menegaskan bahwa ketika Rasulullah saw memberitakan khabar gembira pada kaum miskin bahwa mereka akan memasuki surga sebelum kaum kaya, selanjutnya kaum miskin tersebut tenggelam dalam luapan kegembiraan dan mulai merobek-robek jubah mereka; saat itu malaikat jibril turun dari surga dan mewahyukan kepada rasul bahwa Allah akan memilih di antara jubah-jubah yang robek itu; selanjutnya malaikat jibril mengangkat satu dari jubah dan menggantungkannya di singgasana Allah. berdasarkan ini, kaum sufi mengenakan jubah kasar dan menyebut dirinya fuqara atau kaum “papa”.

IBN ATHAILLAH: 
“Tidak semua sufi mengenakan jubah dan pakaian kasar. Lihatlah apa yang saya kenakan; apakah anda tidak setuju dengan penampilan saya?

IBN TAYMIYAH: 
“Tetapi anda adalah ulama syariat dan mengajar di Al Ahzar.”

IBN ATHAILLAH: 
“Al Ghazali adalah seorang imam syariat maupun tasawuf. Ia mengamalkan fiqih, sunnah, dan syariat dengan semangat seorang sufi. Dan dengan cara ini, ia mampu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kita tahu bahwa dalam tasawuf, noda tidak memiliki tempat dalam agama dan bahwa kesucian merupakan ciri dari kebenaran. Sufi yang tulus dan sejati harus menyuburkan hatinya dengan kebenaran yang ditanamkan ahli sunnah.

Dua abad yang lalu muncul fenomena sufi gadungan yang anda sendiri telah mengecam dan menolaknya. Dimana sebagian orang mengurangi kewajiban beribadah dan peraturan keagamaan, melonggarkan berpuasa dan melecehkan pengamalan sholat wajib lima kali sehari. Ditunggangi kemalasan dan ketidakpedulian, mereka telah mengklaim telah bebas dari belenggu kewajiban beribadah. Begitu brutalnya tindakan mereka hingga Imam Qusyairi sendiri mengeluarkan kecaman dalam bukunya ar Risalah ( Risalatul Qusyairiyah ).

Di sini, ia juga menerangkan secara rinci jalan yang benar menuju Allah, yakni berpegang teguh pada Al Quran dan Sunnah. Imam tasawuf juga berkeinginan mengantarkan manusia pada kebenaran sejati, yang tidak hanya diperoleh melalui bukti rasional yang dapat diterima akal manusia yang dapat membedakan yang benar dan salah, melainkan juga melalui penyucian hati dan pelenyapan ego yang dapat dicapai dengan mengamalkan laku spiritual.

Kelompok diatas selanjutnya tersingkir lantaran sebagai hamba Allah sejati, seseorang tidak akan menyibukkan diriya kecuali demi kecintaannya pada Allah dan rasul-NYA. Inilah posisi mulia yang menyebabkan seorang menjadi hamba yang shaleh, sehat dan sentosa. Inilah jalan guna membersihkan manusia dari hal-hal yang dapat menodai manusia, semacam cinta harta, dan ambisi akan kedudukan tertentu.

Meskipun demikian, kita harus berusaha di jalan Allah agar memperoleh ketentraman beribadah. Sahabatku yang cendekia, menerjemahkan naskah secara harfiah terkadang menyebabkan kekeliruan. Penafsiran harfiahlah yang mendasari penilaian anda terhadap Ibn Arabi, salah seorang imam kami yang terkenal akan kesalehannya. Anda tentunya mengerti bahwa Ibn Arabi menulis dengan gaya simbolis; sedangkan para sufi adalah orang-orang ahli dalam menggunakan bahasa simbolis yang mengandung makna lebih dalam dan gaya hiperbola yang menunjukkan tingginya kepekaan spiritual serta kata-kata yang menghantarkan rahasia mengenai fenomena yang tak tampak.

IBN TAYMIYAH: 
“Argumentasi tersebut justru ditujukan untuk anda. Karena saat Imam al-Qusyairi melihat pengikutnya melenceng dari jalan Allah, ia segera mengambil langkah untuk membenahi mereka. Sementara apa yang dilakukan para syaikh sufi sekarang? Saya meminta para sufi untuk mengikuti jalur sunnah dari para leluhur kami (salafi) yang saleh dan terkemuka: para sahabat yang zuhud, generasi sebelum mereka dan generasi sesudahnya yang mengikuti langkah mereka.

Siapapun yang menempuh jalan ini, saya berikan penghargaan setinggi-tingginya dan menempatkan sebagai imam agama. Namun bagi mereka yang melakukan pembaruan yang tidak berdasar dan menyisipkan gagasan kemusyrikan seperti filososf Yunani dan pengikut Budha, atau yang beranggapan bahwa manusia menempati Allah (hulul) atau menyatu denganNya (ittihad), atau teori yang menyatakan bahwa seluruh penampakan adalah satu adanya/kesatuan wujud (wahdatul wujud) ataupun hal-hal lain yang diperintahkan syaikh anda: semuanya jelas perilaku ateis dan kafir”.

IBN ATHAILLAH: 
“Ibn Arabi adalah salah seorang ulama terhebat yang mengenyam pendidikan di Dawud al Zahiri seperti Ibn Hazm al Andalusi, seorang yang pahamnya selaras dengan metodologi anda tentang hukum islam, wahai penganut Hanbali! Tetapi meskipun Ibn Arabi seorabg Zahiri (menerjemahkan hukum islam secara lahiriah), metode yang ia terapkan untuk memahami hakekat adalah dengan menelisik apa yang tersembunyi, mencari makna spiritual (thariq al bathin), guna mensucikan bathin (thathhir al bathin).

Meskipun demikian tidak seluruh pengikut mengartikan sama sama apa-apa yang tersembunyi. Agar anda tidak keliru atau lupa, ulangilah bacaan anda mengenai Ibn Arabi dengan pemahaman baru akan simbol-simbol dan gagasannya. Anda akan menemukannya sangat mirip dengan al-Qusyairi. Ia telah menempuh jalan tasawuf di bawah payung al-quran dan sunnah, sama seperti hujjatul Islam Al Ghazali, yang mengusung perdebatan mengenai perbedaan mendasar mengenai iman dan isu-isu ibadah namun menilai usaha ini kurang menguntungkan dan berfaedah.

Ia mengajak orang untuk memahami bahwa mencintai Allah adalah cara yang patut ditempuh seorang hamba Allah berdasarkan keyakinan. Apakah anda setuju wahai faqih? Atau anda lebih suka melihat perselisihan di antara para ulama? Imam Malik ra. telah mengingatkan mengenai perselisihan semacam ini dan memberikan nasehat: Setiap kali seseorang berdebat mengenai iman, maka kepercayaannya akan berkurang.”

Sejalan dengan ucapan itu, Al Ghazali berpendapat: Cara tercepat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melalui hati, bukan jasad. Bukan berarti hati dalam bentuk fisik yang dapat melihat, mendengar atau merasakan secara gamblang. Melainkan, dengan menyimpan dalam benak, rahasia terdalam dari Allah Yang Maha Agung dan Besar, yang tidak dapat dilihat atau diraba.

Sesungguhnya ahli sunnahlah yang menobatkan syaikh sufi, Imam Al-Ghazali, sebagai Hujjatul Islam, dan tak seorangpun yang menyangkal pandangannya bahkan seorang cendekia secara berlebihan berpendapat bahwa Ihya Ulumuddin nyaris setara dengan Al Quran. Dalam pandangan Ibn Arabi dan Ibn Al Farid, taklif atau kepatuhan beragama laksana ibadah yang mihrab atau sajadahnya menandai aspek bathin, bukan semata-mata ritual lahiriah saja.

Karena apalah arti duduk berdirinya anda dalam sholat sementara hati anda dikuasai selain Allah. Allah memuji hambaNya dalam Al Quran:”(Yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya”; dan Ia mengutuk dalam firmanNya: “(Yaitu) orang-orang yang lalai dalam sholatnya”. Inilah yang dimaksudkan oleh Ibn Arabi saat mengatakan: “Ibadah bagaikan mihrab bagi hati, yakni aspek bathin, bukan lahirnya”.

Seorang muslim takkan bisa mencapai keyakinan mengenai isi Al Quran, baik dengan ilmu atau pembuktian itu sendiri, hingga ia membersihkan hatinya dari segala yang dapat mengalihkan dan berusaha untuk khusyuk. Dengan demikian Allah akan mencurahkan ilmu ke dalam hatinya, dan dari sana akan muncul semangatnya. Sufi sejati tak mencukupi dirinya dengan meminta sedekah.

Seseorang yang tulus adalah ia yang menyuburkan diri di (hadapan) Allah dengan mematuhiNya. Barangkali yang menyebabkan para ahli fiqih mengecam Ibn Arabi adalah karena kritik beliau terhdap keasyikan mereka dalam berargumentasi dan berdebat seputar masalah iman, hukum kasus-kasus yang terjadi (aktual) dan kasus-kasus yang baru dihipotesakan (dibayangkan padahal belum terjadi).

Ibn Arabi mengkritik demikian karena ia melihat betapa sering hal tersebut dapat mengalihkan mereka dari kejernihan hati. Ia menjuluki mereka sebagai “ahli fiqih basa-basi wanita”. Semoga Allah mengeluarkanmu karena telah menjadi salah satu dari mereka! Pernahkan anda membaca pernyataan Ibn Arabi bahwa:”Siapa saja yang membangun keyakinannya semata-mata berdasarkab bukti-bukti yang tampak dan argumen deduktif, maka ia membangun keyakinan dengan dasar yang tak bisa diandalkan. Karena ia akan selalu dipengaruhi oleh sangahan-sangahan balik yang konstan. Keyakinan bukan berasal dari alasan logis melainkan tercurah dari lubuk hati.” “Adakah pernyataan yang seindah ini?”

IBN TAYMIYAH: 
“Anda telah berbicara dengan baik, andaikan saja gurumu seperti yang anda katakan, maka ia sangat jauh dari kafir. Tapi menurutku apa yang telah ia ucapkan tidak mendukung pandangan yang telah anda kemukakan.”

*Diterjemahkan dari On Tasawuf Ibn Atha’illah Al-Sakandari: “The Debate with Ibn Taymiyah, dalam buku karya Syaikh Muhammad Hisyam Kabbani’s The repudiation of “Salafi” Innovations (Kazi, 1996) h. 367-379.

 
Foot Note:

1. Ibn Atha’illah, Lata’if al minan fi manaqib Abi al Abbas. Pada bagian Lata’if al-minan wa al akhlaq, karya Sya’rani (Kairo, 1357) 2:17-18.

2. Lihat Ibn Al Imad, Shadharat al dzahab (1350/1931) 6:20; Al Zirikly, al A’lam (1405/1984) 1:221; Ibn Hajar, al Dhurrar al Kamina (1348/1929) 1:148-273; Al Maqrizi, Kitab al Suluk (1934-1958) 2:40-94; Ibn Kathir, al Bidayah wa al Nihayah (1351/1932) 14:45; Subki, Tabaqat al Shafi’iyyah (1324/1906) 5:177. dan 9:23; Suyuti, Husn al Muhadara fi Akhbar misr wa al qahira (1299/) 1:301; Al Dawadari, al Durr al fakhir fi sirat Al Malik Al Nasir (1960) hal 200; Al Yafi’I, Mi’rat Al Janan (1337/1918) 4:246; Sya’rani, Al Tabaqat al Kubra (1355/1936) 2:19; Al Nabhani, jami’ karamat al awliya (1381/1962) 2:25.  
 
3. http://anammgl.blogspot.com

Doa Sirrul Jalil Asy-Syadzily

Berikut adalah tarjamah daripada Doa Sirrul Jalil Syaikh Maulana Ali Asy-Syadzily. Dari amalan doa berikut dimaksud untuk ikhtiar penjagaan diri serta perlindungan yang bersifat bathiniyah dari berbagai ancaman atau serangan musuh. Setidaknya, sebagai ikhtiar penjagaan diri dan keluarga kita, serta keamanan rumah tempat tinggal kita, dengan doa, tasbih dan dzikrullah.  .

Paling tidak, dahulu pada masa awal syiar Islam para Waliyullah, atau alim ulama dan musafir sufi yang melazimkan suluk Thariqah Asy-Syadziliyyah di berbagai wilayah negeri Semenanjung Malaka, atau mengiringi perjuangan Dakwah Islamiyah Dewan Mulia Wali Songo di tanah Jawa pada era Kasulthanan Demak Bintoro, pada masa pemerintahan Raden Patah. Sekitar rentang tahun 1400 akhir hingga sekitar tahun 1500 akhir.

Ada sebuah riwayat dalam Sirah Waliyul Tsaniy Al Jawi yang mengisahkan bahwa terdapat seorang musafir sufi yang bernama Syaikh Maulana Hasan Asy-Syadzily dari negeri seberang, yang dikisahkan menjadi sahabat dekat dari Kanjeng Sunan Kali Jogo, Kanjeng Sunan Muria dan menjadi sahabat dekat dari Syaikh Maulana Abdul Jalil, atau Kanjeng Syaikh Lemah Abang. Dalam perjalanan pulang dari negeri Jedah dan Madinah, dikisahkan bahwa  Kanjeng Sunan Kali Jogo atau Syaikh Maulana Sahid Abdurrahman dengan menumpang sebuah kapal dagang milik saudagar dari negeri Persia berlabuh di  Bandar Pelabuhan Palembang. 

Dan di Bandar Pelabuhan Palembang itulah, Kanjeng Sunan Kali Jogo berkenalan dengan seorang musafir yang baru tiba perjalanannya dari negeri Baghdad, atau Iraq ini sebagai rangkaian pengembaraan suluk bathinnya. Musafir misterius tersebut kemudian saling berkenalan dengan Kanjeng Sunan Kali Jogo dengan menyebutkan nama Syaikh Maulana Hasan Asy-Syadzily sebagai putera seorang Mufti dari Kasulthanan Langkat yang sedang pergi mengembara mencari saudara sepupunya yang bernama Syaikh Maulana Ali Asy-Syadzily di negeri Cirebon, Jawa. Dan Kanjeng Sunan Kali Jogo menyebutkan diri bernama Syaikh Malaya Jati dari negeri Demak di Jawa. 

Setelah berbincang-bincang, ternyata keduanya sama-sama merupakan santri suluk bathin dari Mursyid Suluk yang sama, yakni Syaikh Maulana Ahmad bin Hasan At-Tabrizy dari negeri Baghdad Iraq yang menetap di Pulau Upih, pulau kecil terpencil yang berada di Selat Malaka. Sehingga, keduanya menjadi kian akrab selayaknya sebagai saudara. Rupanya, Kanjeng Sunan kali Jogo sedang menyelesaikan sebuah karyanya yang bertajuk Suluk Dewa Ruci, sebgai rekaman perjalanan bathin pengembaraanya menunaikan ibadah Haji ke negeri Makkah Al Mukaramah, serta berziarah kehadapan Maqam Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah di Madinah Al Munawarah. Sementara, Syaikh Maulana Hasan Asy-Syadzily juga sedang menyelesaikan karya suluknya yang bertajuk Kanzul Sirrul Jalil dengan menggunakan nama samaran Syaikh Maulana Abdul Jalil, atau lebih lazim dikenal sebagai Hang Sakran. 


Akhirnya, keduanya pergi bersama ke Cirebon dengan menumpang kapal dagang seorang saudagar muslim dari Palembang ke Bandar Pelabuhan Muara Jati. Dan dari Bandar Pelabuhan Muara Jati, keduanya  kemudian melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki untuk menemui Kanjeng Sunan Gunung Jati, atau Syaikh Maulana Madhkur Syarif Hidayatullah di Pesantren Gunung Sembung, Cirebon. Selama dalam perjalanan keduanya saling bertukar fikiran atau berittihad tentang ilmu pengetahuan tashawuf, serta saling bertukar pengalaman dan berbagai doa-doa khususnya. Beriqrar persaudaraan dengan kalimat syahadatain sebagai adab para pengembara suluk bathin yang lazhim dilakukan sebagai inisisiasi suluk tasawuf.

salah satunya adalah Doa Sirrul Jalil disampaikan oleh Syaikh Maulana Hasan Asy-Syadzily kepada Kanjeng Sunan Kali Jogo, sementara Kanjeng Sunan Kali Jogo memberikan Doa sapu Jagad kepada sahabat perjalanannya itu. Setelah berjumpa dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati yang berdudukan pula sebagai Sulthanul Auliya wal Quthubul Waliy, bahkan Imam Thareqah Asy-Syadziliyyah selain pula menjadi Imam Ghaust Thariqah Qadiriyyah, Imam Thariqah Naqsabandiyyah, Imam Thariqah  Syatariyyah serta Imam Thariqah Kubrawiyyah. Kanjeng Sunan Gunung Jati kemudian meminta Syaikh Maulana Hasan Asy-Syadzily menemani perjalanan pulang Kanjeng Sunan Kali Jogo ke Demak Bintoro. 

Singkat cerita, Kanjeng Sunan Kali Jogo memboyong Syaikh Maulana Hasan Asy-Syadzily untuk ikut bersamanya kembali ke Kadilangu, Demak dan dipertemukan dengan putranya, yakni Kanjeng Sunan Muria, atau Syaikh Maulana Umar Sa'id di Pegunungan Muria arga Jembangan. Hingga akhirnya, Syaikh Maulana Hasan Asy-Syadzily menjadi penasehat spitritual pribadi Kanjeng Sunan  Muria dan bermukim di tenag hutan rimba disebelah utara Gunung Muria yang bernama Alas Rahtawu. Itulah awal munculnya legenda tentang Pertapan Mbah Hasan Sadzali yang dikenal masyarakat Kudus dan Demak hingga kini. 

Dalam blog ini pula, kebetulan pada saat jelang  acara Haul Kanjeng Sunan Kali Jogo di Kadilangu Demak pada tahun 1999 silam, saya pernah bermudzakarah dalam suluk bersama Mursyid Halaqah-11 Makhtab Kanjeng Sunan Giri Prapen Wali Songo Al Jawi, yakni KH. Muhammad Hartaya Ainul Yaqin dari Ponpes Sunan Giri Prapen Temanggung, Jawa Tengah. Terlampir pula beberapa foto petilasan dari keberadaan Syaikh Maulana Hasan Asy-Syadzily, serta sanad silsilahnya hingga bertaut pada hadrat Syaikh Maulana Abu Hasan Ali Asy-Syadzily dan bersambung hingga Bani Asyaraf Hasani. Semoga kebenaran tidak akan terkubur zaman!

Untuk tautan risalah, sejarah hikayat, karya sastra, atau suluk mudzakarah mengenai kisah Syaikh Maulana Hasan Asy-Syadzily, Insya Allah akan saya sajikan pada lain kesempatan. Bagi Pembaca mulia yang mempunyai dukungan informasi atau data terkait dengan suluk Wali Songo, monggo dipersilahkan share bersama di blog ini, terima-kasih sebelumnya.     

Hingga pada zaman penyerangan Sulthan Agung Hanyakrakusuma dari Kasulthanan Islam Mataram [Yogyakarta] dengan segenap laskarnya ke Benteng VOC di Batavia dibawah kekuasaan Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen. Sekitar rentang pertengahan tahun 1600  hingga awal tahun 1700 akhir. Dalam suatu perjalanan mudzakarah di Halaqah-15 Mudzakarah wali Songo Al Jawi di Yogyakarta, saya memperoleh informasi bahwa  Kanjeng Sulthan Agung hanyakrakusumo juga mengamalkan ilmu Hizib Syadzily dengan gelar ijazah kauniyahnya, yakni Syaikh Maulana Muhammad Qawiyyatul Kubra Al Matarami Al Jawi. 

Hal tersebut sebagai sarana bathiniyah untuk berjuang menegakkan Panji Islam serta persatuan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, khususnya dalam rangka menyatukan kekuatan pribumi melawan pendudukan pemerintahan VOC Hindhia Belanda yang berpusat di Kastil De Batavia, atau Benteng Sunda Kelapa kini di  wilayah Kota Tua, Jakarta Utara.    

Dan juga beberapa bangsawan ningrat Kraton Mataram banyak yang mengamalkan suluk Thariqah Asy-Syadziliyah dari sanad wasilah Kanjeng Sunan Kali Jogo kepada Sulthan Pajang Hadi Wijaya, Ki Gedhe Mataram, Ki Ageng Giring, Ki Penjawi, Ki Juru Martani, dan Kanjeng Panembahan Senopati. Beberapa ilmu Hizib Syadziliyyah diamalkan sebagai upaya penjagaan dan perlindungan bagi diri maupun wilayah Mataram pada masa tersebut. 

Atau era perlawanan Laskar Fisabilillah dibawah kepimpinan Kanjeng Pangeran Diponegoro dalam Perang Sabilillah melawan Kolonialis VOC pemerintahan Hindhia Belanda di Bumi Mataram, bahkan terus meluas menjadi Parang Jawa hingga ke berbagai wilayah di Jawa Timur dan Jawa Barat. Terjadi pada rentang tahun 1825 sampai dengan tahun 1840 an. kanjeng Gusti Pangeran Anta Wirya atau lebih dikenal kemudian sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Diponegoro juga mengamalkan beberapa ilmu Hizib dalam perjuangannya, bahkan beliau memperoleh ijazah suluk bathinnya dengan gelar Syaikh Maulana Abdul Hamid Al Matarami.

Dan beberapa Alim Ulama dari keluarga besar Nahdhliyin Nahdhlatul Ulama juga menggunakan berbagai ilmu Hizib, Aurad, atau doa rahasia guna perlindungan diri, keluarga, atau melindungi keselamatan ummat.

Berikut adalah adab doa Sirrul Jalil Asy-Syadzily sebagaimana amalan dari Syaikh Maulana Hasan Asy-Syadzily yang berpusara di Pertapan Alas Rahtawu Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah, antara lain :
Pertama-tama dengan mengucap kalimat Bismillah dilanjutkan dengan membaca iqrar  kalimat Syahadatain :

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Asyhaduan laa ilaha ilallaahu 
wa asyhadu ana Muhammadur Rasulullaah
Shallallaahu 'alaihi wasallaam.. 

Kedua dengan membaca kalimat Tasbihan, sebanyak mungkin dan seikhlas mungkin dalam mensucikan Asma Allahu Azza wa Jalla : 

Hasbunallaah wa ni'mal wakiil

Ketiga dilanjutkan dengan membaca Doa Sirrul Jalil berikut :
Allaahumma 
Inii as-aluka bis sirridz-dzaati 
Wa bi dzaatis-sirrii
Huwa Anta 
Wa Anta huwa
 Laa ilaaha illaa Anta

Ihtajabtu bi Nurillaahi
Wa bi nuuri 'Arsyillaahi
Wa bi kullismin Huwa lillaahi
Min 'aduwwiy wa 'Aduwwillaahi
Wa min syarri kulli Khalqillaahi

Bi mi'ati alfi laa hawla wa laa quwwata illa billaahi
Khatamtu 'alaa nafsiy 
wa diiniy 
wa ahliy 
wa waladiy 
wa jamii'i maa a'thaaniy Rabbiy

Bi khataamillaahil qudduusil manii'il ladzii khatama bihii 
'alaa aqthaaris samaawaati wal 'ardhli

Hasbunalllaahu wa ni'mal wakiil
Wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi 'aliyyil 'adzhiim

Wa shallallaahu 'alaa Sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa aalihi wa shahbihi wa sallama

Ya Allah..
Sesungguhnya aku memohon kepadaMu
Dengan Rahasia Dzat dan Dzat Rahasia
Yang Dia itu adalah Engkau
Dan engkau adalah Dia
Tiada tuhan selain Engkau

Aku melindungi diriku dengan Cahaya Allah
Dengan Cahaya Arasy Allah
Dengan setiap Nama Milik Allah
Dari musuhku dan musuh Allah
Dan dari setiap kejahatan makhluk Allah

Dengan berjuta-juta 
Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah
Tiada daya upaya dan tiada daya kekuatan apapun 
yang mampu menandingi kekuatan milik Allah

Aku segel perlindungan diriku dan agamaku
dan keluargaku dan anak-anakku
serta seluruh apa-apa yang telah diberikan Tuhanku kepadaku
dengan segel perlindungan Allah yang Maha Suci lagi Maha Kokoh
yang digunakan untuk memberi cap segel seluruh penjuru langit dan bumi

Kiranya cukuplah bagiku Allah sebagai sebaik-baik wakil
Dan tiada daya upaya dan tiada kekuatan apapun 
yang mampu menandingi kekuatan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung

Dan shalawat Allah serta salam 
Kepada Pemimpin kami Muhammad
Dan kepada seluruh keluarganya
Dan para sahabatnya

Dalam perkembangannya, Doa Sirrul Jalil Asy-Syadzily ini kemudian meluas menjadi referensi doa-doa harian yang lazim di amalkan oleh masyarakat Muslim, khususnya dari golongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, atau para Sufi pencinta suluk Wali Songo. Semoga berbagai tradisi serta warisan luhur Wali Songo atau para Alim Ulama pendahulu kita tiada pupus terabaikan peradaban dan zaman, khususnya dalam satu tujuan menjaga kehormatan Ukhuwah Islamiyah dan aqidah Dinul Islam sepanjang zaman. Semoga Gusti Allahu Azza wa Jalla lindungi kita dari perpecahan dan fitnah, dan semoga Islam menjadi wasilah persaudaraan bathin kita bersama. 

Demikian sekilas riwayat tentang bagaimana sanad Doa Sirrul Jalil dari Syaikh Maulana Abdul Jalil dilazimkan di tanah Jawa pada kurun waktu sekitar pertengahan tahun 1500 an, atau masa pemerintahan Raden Patah di Kasulthanan Demak Bintoro. 

Semoga bermanfaat, terima-kasih.

*Bani Maulana Al Daly Asy-Syadzily Al Jawi, Ismu Dzulkaidah 2010.  


Beberapa Karamah Syaikh Abu Hasan Asy-Syadzily


Sulthonul Auliya' Syaikh Abul Hasan Asy Syadzili ra adalah seorang yang dianugerahi karomah yang sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung karomahnya kecuali Allah SWT. Dan sebagian dari karomah beliau antara lain adalah :
  
Allah SWt menganugerahkan kepada beliau kunci seluruh Asma-Asma, sehingga seandainya seluruh manusia dan jin menjadi penulis beliau (untuk menulis ilmu-ilmu beliau) mereka akan lelah dan letih, sedangkan ilmu beliau belum habis.

Beliau adalah sangat terpuji akhlaqnya, sifat mudah menolong dan kedermawanannya dari sejak usia anak-anak sampai ketika umur enam tahun telah mengenyangkan orang-orang yang kelaparan pada penduduk Negara Tunisia dengan uang yang berasal dari alam ghoib (uang pemberian Allah secara langsung kepada beliau.

Beliau didatangi Nabiyulloh Khidir as untuk menetapkan “wilayatul adzimah” kepada beliau (menjadi seorang wali yang mempunyai kedudukan tinggi) ketika beliau baru berusia enam tahun.

Beliau bisa mengetahui batin isi hati manusia. 

Beliau pernah berbicara dengan malaikat dihadapan murid-muridnya.

Beliau menjaga murid-muridnya meskipun di tempat yang jauh.

Beliau mampu memperlihatkan/menampakkan ka’bah dari negara Mesir.

Beliau tidak pernah putus melihat/menjumpai Lailatul Qodar semenjak usia baligh hingga wafatnya beliau. Sehingga beliau berkata : Apabila Awal Puasa ramadhan jatuh pada hari Ahad maka Lailatul Qodarnya jatuh pada malam 29, Awal Puasa pada hari Senin Lailatul Qodarnya malam 21, Awal puasa pada hari Selasa Lailatul Qodarnya malam 27, Awal puasa pada hari Rabu Lailatul Qodarnya malam 19, awal puasa pada hari Kamis Lailatul Qodarnya malam 25, awal puasa pada hari jum’at maka Lailatul Qodarnya pada malam 17, sedangkan bila awal puasa pada hari Sabtu maka Lailatul Qodarnya jatuh pada malam 23.

Barang siapa yang meninggal dan dikubur sama dengan hari meninggal dan dikuburkannya beliau, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya.

Doa Beliau Mustajabah (dikabulkan oleh Allah SWT).

Beliau tidak pernah terhalang sekejap mata pandangannya dari Rasulullah saw selama 40 tahun (artinya beliau selalu berjumpa dengan Rasulullah selama 40 tahun).


Beliau dibukakan (oleh Allah) bisa melihat lembaran buku murid-murid yang masuk kedalam thoriqohnya, padahal lebar bukunya tersebut berukuran sejauh mata memandang. Hal ini berlaku bagi orang yang langsung baiat kepada beliau dan juga bagi orang sesudah masa beliau sampai dengan akhir zaman. Dan seluruh murid-muridnya (pengikut thoriqohnya) diberi karunia bebas dari neraka. Syaikh Abul Hasan Asy Syadzili ra sungguh telah digembirakan diberi karunia, barang siapa yang melihat beliau dengan rasa cinta dan rasa hormat tidak akan mendapatkan celaka.

Beliau menjadi sebab keselamatan murid-muridnya/pengikutnya (akan memberikan syafaat di akhirat).

Beliau berdo’a kepada Allah SWT, agar menjadikan tiap-tiap wali Qutub sesudah beliau sampai akhir zaman diambil dari golongan thoriqohnya. Dan Allah telah mengabulkan Do’a beliau tersebut. Maka dari itu wali Qutub sesudah masa beliau sampai akhir zaman diambil dari golongan pengikut beliau.

Syaikh Abul Abbas Al Mursi ra berkata : “Apabila Allah SWT menurunkan bala/bencana yang bersifat umum maka pengikut thoriqoh syadziliyah akan selamat dari bencana tersebut sebab karomah syaikh Abul Hasan Asy Syadzili ra".

Syaikh Syamsudin Al-Hanafi ra mengatakan bahwa pengikut thoriqoh syadziliyah dikaruniai kemulyaan tiga macam yang tidak diberikan pada golongan thoriqoh yang lainnya : [a] Pengikut thoriqoh Syadziliyah telah dipilih di lauhil mahfudz. [b] Pengikut thoriqoh syadziliyah apabila jadzab/majdub akan cepat kembali seperti sedia kala. [c] Seluruh Wali Qutub yang diangkat sesudah masa syaikh Abul Hasan Asy Syadzili ra akan diambil dari golongan ahli thoriqoh Sadziliyah.
 
Apabila beliau mengasuh/mengajar murid-muridnya sebentar saja, sudah akan terbuka hijab. Rasulullah saw memberikan izin bagi orang yang berdo’a Kepada Allah SWT dengan bertawasul kepada Syaikh Abul Hasan Asy Syadzili. 


Referensi pustaka :
Kitab Tanwirul Ma’ali Manaqibi Ali Bin Abil Hasan Asy Syadzili karya Syaikh Muhammad Nahrowi (mbah Dalhar) bin Abdurrahman, Watu Congol Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. 
Dalam Bahasa Indonesia berjudul : Cahaya Kemuliaan, penerjemah : Agus Djamaluddin, SAg. Penerbit Ampel Mulia, 2007.

http://dermagahati-bagas.blogspot.com
 Perjalanan Sufi Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzily R.A.

 
 
Kisah Suci Sang Wali Ilahi

Peninggalan ampuh sampai sekarang yang sering diamalkan oleh umat Islam adalah Hizb Nashr dan Hizb Bahr, di samping Thariqah Syadziliyah yang banyak sekali pengikutnya. Hizb Bahr merupakan Hizb yang diterima langsung dari Rasulullah saw. yang dibacakan langsung satu persatu hurufnya oleh beliau saw. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili r.a. pernah ber-riyadhah selama 80 hari tidak makan, dengan disertai dzikir dan membaca shalawat yang tidak pernah berhenti. 
 
Pada saat itu beliau merasa tujuannya untuk wushul (sampai) kepada Allah swt. telah tercapai. Kemudian datanglah seorang perempuan yang keluar dari gua dengan wajah yang sangat menawan dan bercahaya. Dia menghampiri beliau dan berkata, ”Sunguh sangat sial, lapar selama 80 hari saja sudah merasa berhasil, sedangkan aku sudah enam bulan lamanya belum pernah merasakan makanan sedikitpun”. Suatu ketika saat berkelana, beliau berkata dalam hati, “Ya Allah, kapankah aku bisa menjadi hamba-Mu yang bersyukur?”. 
 
Kemudian terdengarlah suara, “Kalau kamu sudah mengerti dan merasa bahwa yang diberi nikmat hanya kamu saja”. Beliau berkata lagi, “Bagaimana saya bisa begitu, padahal Engkau sudah memberi nikmat kepada para Nabi, Ulama dan Raja?”. Kemudian terdengarlah suara lagi, “Jika tidak ada Nabi, kamu tidak akan mendapat petunjuk, jika tidak ada Ulama kamu tidak akan bisa ikut bagaimana caranya beribadah, jika tidak ada Raja kamu tidak akan merasa aman. Itu semua adalah nikmat dari-Ku yang kuberikan hanya untukmu”. 
 
Beliau pernah khalwat (menyendiri) dalam sebuah gua agar bisa wushul (sampai) kepada Allah swt. Lalu beliau berkata dalam hatinya, bahwa besok hatinya akan terbuka. Kemudian seorang waliyullah mendatangi beliau dan berkata, “Bagaimana mungkin orang yang berkata besok hatinya akan terbuka bisa menjadi wali. Aduh hai badan, kenapa kamu beribadah bukan karena Allah (hanya ingin menuruti nafsu menjadi wali)”. 
 
Setelah itu beliau sadar dan faham dari mana datangnya orang tadi. Segera saja beliau bertaubat dan minta ampun kepada Allah swt. Tidak lama kemudian hati Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili r.a. sudah di buka oleh Allah swt. Demikian di antara bidayah (permulaaan) Syekh Abul Hasan As-Syadzili. 
 
Beliau pernah dimintai penjelasan tentang siapa saja yang menjadi gurunya? Sabdanya, “Guruku adalah Syekh Abdus Salam Ibnu Basyisy, akan tetapi sekarang aku sudah menyelami dan minum sepuluh lautan ilmu. Lima dari bumi yaitu dari sayidina Rasululah saw, sayidina Abu Bakar r.a, sayidina Umar bin Khattab r.a, sayidina Ustman bin ‘Affan r.a dan sayidina Ali bin Abi Thalib r.a, dan lima dari langit yaitu dari malaikat Jibril, Mika’il, Isrofil, Izro’il dan ruh yang agung. Beliau pernah berkata, “Aku diberi tahu catatan muridku dan muridnya muridku, semua sampai hari kiamat, yang lebarnya sejauh mata memandang, semua itu mereka bebas dari neraka. Jikalau lisanku tak terkendalikan oleh syariat, aku pasti bisa memberi tahu tentang kejadian apa saja yang akan terjadi besok sampai hari kiamat”.

Syekh Abu Abdillah Asy-Syathibi berkata, “Aku setiap malam banyak membaca Radiyallahu ‘An Asy-Syekh Abil Hasan dan dengan ini aku berwasilah meminta kepada Allah swt apa yang menjadi hajatku, maka terkabulkanlah apa saja permintaanku”. Lalu aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad saw. dan aku bertanya, “Ya Rasulallah, kalau seusai shalat lalu berwasilah dengan membaca Radiyallahu ‘An Asy-Syekh Abil Hasan dan aku meminta apa saja kepada Allah swt. apa yang menjadi kebutuhanku lalu dikabulkan, seperti hal tersebut apakah diperbolehkan atau tidak?”. 
 
Lalu Nabi saw. Menjawab, “Abul Hasan itu anakku lahir batin, anak itu bagian yang tak terpisahkan dari orang tuanya, maka barang siapa bertawashul kepada Abul Hasan, maka berarti dia sama saja bertawashul kepadaku”.
 
Pada suatu hari dalam sebuah pengajian Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili r.a. menerangkan tentang zuhud, dan di dalam majelis terdapat seorang faqir yang berpakaian seadanya, sedang waktu itu Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili berpakaian serba bagus. Lalu dalam hati orang faqir tadi berkata, “Bagaimana mungkin Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili r.a. berbicara tentang zuhud sedang beliau sendiri pakaiannya bagus-bagus. Yang bisa dikatakan lebih zuhud adalah aku karena pakaianku jelek-jelek”. 
 
Kemudian Syekh Abul Hasan menoleh kepada orang itu dan berkata, “Pakaianmu yang seperti itu adalah pakaian yang mengundang senang dunia karena dengan pakaian itu kamu merasa dipandang orang sebagai orang zuhud. Kalau pakaianku ini mengundang orang menamakanku orang kaya dan orang tidak menganggap aku sebagai orang zuhud, karena zuhud itu adalah makam dan kedudukan yang tinggi”. Orang fakir tadi lalu berdiri dan berkata, “Demi Allah, memang hatiku berkata aku adalah orang yang zuhud. Aku sekarang minta ampun kepada Allah dan bertaubat”.
 
Di antara Ungkapan Mutiara Syekh Abul Hasan Asy-Syadili:

1. Tidak ada dosa yang lebih besar dari dua perkara ini : Pertama, senang dunia dan memilih dunia mengalahkan akherat. Kedua, ridha menetapi kebodohan tidak mau meningkatkan ilmunya.

2. Sebab-sebab sempit dan susah fikiran itu ada tiga : pertama, karena berbuat dosa dan untuk mengatasinya dengan bertaubat dan beristiqhfar. Kedua, karena kehilangan dunia, maka kembalikanlah kepada Allah swt. sadarlah bahwa itu bukan kepunyaanmu dan hanya titipan dan akan ditarik kembali oleh Allah swt. Ketiga, disakiti orang lain, kalau karena dianiaya oleh orang lain maka bersabarlah dan sadarlah bahwa semua itu yang membikin Allah swt. untuk mengujimu.

Kalau Allah swt. belum memberi tahu apa sebabnya sempit atau susah, maka tenanglah mengikuti jalannya taqdir ilahi. Memang masih berada di bawah awan yang sedang melintas berjalan (awan itu berguna dan lama-lama akan hilang dengan sendirinya). Ada satu perkara yang barang siapa bisa menjalankan akan bisa menjadi pemimpin yaitu berpaling dari dunia dan bertahan diri dari perbuatan dhalimnya ahli dunia. Setiap keramat (kemuliaan) yang tidak bersamaan dengan ridha Allah swt. dan tidak bersamaan dengan senang kepada Allah dan senangnya Allah, maka orang tersebut terbujuk syetan dan menjadi orang yang rusak. Keramat itu tidak diberikan kepada orang yang mencarinya dan menuruti keinginan nafsunya dan tidak pula diberikan kepada orang yang badannya digunakan untuk mencari keramat. Yang diberi keramat hanya orang yang tidak merasa diri dan amalnya, akan tetapi dia selalu tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disenangi Allah dan merasa mendapat anugerah (fadhal) dari Allah semata, tidak menaruh harapan dari kebiasaan diri dan amalnya.

Di antara keramatnya para Shiddiqin ialah :

1. Selalu taat dan ingat pada Allah swt. secara istiqamah (kontinyu).

2. Zuhud (meninggalkan hal-hal yang bersifat tamak terhadap duniawi).

3. Bisa menjalankan perkara yang luar bisa, seperti melipat bumi, berjalan di atas air dan sebagainya.

Diantara keramatnya Wali Qutub ialah :

1. Mampu memberi bantuan berupa rahmat dan pemeliharaan yang khusus dari Allah swt.

2. Mampu menggantikan Wali Qutub yang lain.

3. Mampu membantu malaikat memikul Arsy.

4. Hatinya terbuka dari haqiqat Allah swt. dengan disertai sifat-sifat-Nya.

Kamu jangan menunda ta’at di satu waktu, pada waktu yang lain, agar kamu tidak tersiksa dengan habisnya waktu untuk berta’at (tidak bisa menjalankan) sebagai balasan yang kamu sia-siakan. Karena setiap waktu itu ada jatah ta’at pengabdian tersendiri. Kamu jangan menyebarkan ilmu yang bertujuan agar manusia membetulkanmu dan menganggap baik kepadamu, akan tetapi sebarkanlah ilmu dengan tujuan agar Allah swt. membenarkanmu. Radiya allahu ‘anhu wa ‘aada ‘alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrorihi wa ‘uluumihi wa ahlakihi, Allahumma Amiin. (Al-Mihrab).

Walaa haula wala quwwata illa billah.
 
Matur nuwun kahaturaken kagem Gus Mied baidlowi ing http://gusmied.blogspot.com